Kontraktseminaret.no er kurssiden for Advokatfirmaet Tryti AS og Advokatfirmaet Økland & Co DA

Vi tilbyr både bedriftsinterne kurs og åpne seminarer som er tilpasset det som er praktisk viktig i byggeprosjekter.

Kursholdere

Helge A. Tryti

Han har bred erfaring innen bygg, eiendom og entreprise. Han etablerte eget Advokatfirmaet Tryti i perioden 1987 – 2012 til å bli et mellomstort advokatfirma. I 2012 gikk han inn som partner i Codex Advokat og har bygget opp entrepriseavdelingen til å bli en solid avdeling med erfaring, bredde, kompetanse og engasjement.

Gjennom de siste 15 årene har en viktig del av virksomheten blitt knyttet opp til kompetanseoppbygging og interne seminarer for entreprisevirksomheter. I tillegg holdt faste åpne seminarer hvert halvår. Seminarer og foredrag er lagt opp praktisk med vekt på eksempler som de fleste vil kunne kjenne seg igjen i for å unngå at seminarene bare skal bli teoretiske. Til seminarer og foredrag lages det grundig dokumentasjon med hjelpedokumenter og praktiske skjemaer. Hjelpedokumenter og skjemaer kan lastes ned fra www.tryti.no uten å bli belastet for kostnader.

Catherine Sandvig

Catherine Sandvig jobber hovedsakelig med konkurranserett,
offentlige anskaffelser, entreprise og generell
tvisteløsning/prosedyre.

Hun har solid erfaring ved å ha jobbet i som advokatfullmektig/advokat i Advokatfirmaet Wiersholm i
syv år, vært advokat i Advokatfirmaet Ræder i fem år og deretter som partner i Advokatfirmaet
Økland siden 2020. Før hun startet i advokatvirksomhet jobbet hun 6 år i Konkurransetilsynet. Hun
har således en bred og solid erfaring.
Sandvig er også siviløkonom, og har dermed en kommersiell og
tverrfaglig kompetanse som er nyttig på de fleste rettsområder.
Sandvig har omfattende prosedyreerfaring, og har også håndtert en rekke av de store norske konkurransesakene de senere årene.