Kontraktseminaret.no er kursiden for Advokatfirmaet Tryti AS.

Vi tilbyr både bedriftsinterne kurs og åpne seminarer som er tilpasset det som er praktisk viktig i byggeprosjekter.

Kursholdere

Helge A. Tryti

Han har bred erfaring innen bygg, eiendom og entreprise. Han etablerte eget Advokatfirmaet Tryti i perioden 1987 – 2012 til å bli et mellomstort advokatfirma. I 2012 gikk han inn som partner i Codex Advokat og har bygget opp entrepriseavdelingen til å bli en solid avdeling med erfaring, bredde, kompetanse og engasjement.

Gjennom de siste 15 årene har en viktig del av virksomheten blitt knyttet opp til kompetanseoppbygging og interne seminarer for entreprisevirksomheter. I tillegg holdt faste åpne seminarer hvert halvår. Seminarer og foredrag er lagt opp praktisk med vekt på eksempler som de fleste vil kunne kjenne seg igjen i for å unngå at seminarene bare skal bli teoretiske. Til seminarer og foredrag lages det grundig dokumentasjon med hjelpedokumenter og praktiske skjemaer. Hjelpedokumenter og skjemaer kan lastes ned fra www.tryti.no uten å bli belastet for kostnader.

Karolina Berazo

Karolina Berazo er advokatfullmektig, men har allerede som student jobbet med entrepriserettslige problemstillingen. Hun har bistått med utarbeidelsen av «Prosjektlederens håndbok for Norsk Standards entreprisekontrakter og kontrakter med forbruker.  Hun har også jobbet med oversettelse av «Prosjektlederens håndbok…» til polsk og kan ta imot bestillinger på den polske utgaven.

Karolina har holdt foredrag på polsk om norsk entreprise på den polske ambassaden og kan bistå med internkursing for virksomheter på polsk.

Martin Dalen

Martin Dalen begynte som advokat i ADVOKATFIRMAET TRYTI AS fra 1. oktober 2021.

Martin Dalen har solid erfaring hvor han i tre år jobbet i entrepriseavdelingen i Codex Advokat Oslo AS i nært samarbeid med advokat Tryti. Han har i stor grad jobbet med saker relatert til NS-kontrakter, men hadde også oppdrag med forbrukerentreprise innen bustadoppføringslova og innen lov om håndverkertjenester. I tillegg til å bistå entreprenører og utbyggere har han vært med på å holde seminarer og foredrag for entreprenører i NS-kontrakter.

Etter sin tid i Codex Advokat Oslo AS har Martin Dalen vært dommerfullmektig ved Sør-Østerdal tingrett i Elverum. 

Martin Dalen trer inn som partner i ADVOKATFIRMAET TRYTI AS med sikte på å bidra til selskapets videreutvikling og vekst med entrepriserett som spesialområde og representerer en tilvekst av kompetanse og kapasitet som våre klienter vil kunne få stor nytte av.