Internseminarer

Bedriftsinterne seminarer

Vi holder bedriftsinterne seminarer som enten er tilpasset en enkelt virksomhet eller en bransje. Det vil også være relevant at flere virksomheter som samarbeider eller som bare jobber innen samme fag slår seg sammen i den grad det ikke er ønskelig med eget seminar for egen virksomhet.

Bedriftsinterne seminarer kan være en måte å unngå tvister på. Tvister har lett for å oppstå fordi partene ikke har god nok kunnskap om de kontrakter som de har avtalt eller at de ikke følger den kontrakten de har signert på uten at det er avklart mellom partene.