Målgruppen

Entrepriseoppdrag for forbruker

Målgruppen er entreprenører, byggmestere og håndverkere som har oppdrag for forforbruker. Borettslag og sameier er i utgangspunktet ikke forbrukere.

Tendensen er at forbrukere er godt kjent med sine rettigheter etter forbrukerlovgivningen. Entreprenøren må derfor bli flinkere på sin praksis og sine rutiner for å unngå unødvendige tap. Enkle og praktiske rutiner for både små og store håndverkeroppdrag vil gjøre hverdagen enklere og gi bedre økonomi.

Seminaret tar opp det som i praksis er relevant for håndverkeren i form av tilbud, endringer, fakturering, sluttoppgjør og reklamasjoner. Seminaret viser til praktiske maler som kan benyttes og forslag til rutiner.

Seminaret anbefaler for fysisk oppmøte, men det vil være anledning til å delta på web.

NS-kontrakter i praksis

Prosjektlederen i ethvert prosjekt har et stor ansvar i form av å forvalte den kontrakten som gjelder for prosjektet. Det er lett for prosjektlederen å fokusere på den praktiske gjennomføringen av prosjektet slik at de kontraktsmessige problemene som ikke er gjort riktig i gjennomføringen først kommer opp i sluttoppgjøret.

Seminaret er en praktisk gjennomgang av de forhold prosjektlederen, konsulenten, formannen eller andre med ansvar i prosjektet må ha kontroll på for å kunne gjennomføre prosjektet uten unødvendige kostander eller tap. Det legges særlig vekt på varslinger og frister som må overholdes, hvordan endringsmeldinger skal håndteres, fakturering, overtagelse, sluttfaktura og reklamasjoner.

Seminaret viser til en rekke hjelpedokumenter som kan medvirke til en kontraktsgjennomføring hvor man unngår økonomisk tap på grunn av formelle feil. Det vises til sjekklister til de ulike NS-kontrakter og andre hjelpedokumenter.

Det legges særlig vekt på NS 8405 (Utførelsesentreprise) og NS 8407 (totalentreprise) med tilhørende underentreprisekontrakter NS 8415 og NS 8417. For øvrig vil viktigheten av å benytte konsulentavtalene riktig (NS 8401 og NS 8402 m.fl.) være et tema som ofte ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet. Likeledes de «Spesielle kontraktsbestemmelser» som ofte benyttes overfor underentreprenører.

Det er gitt svært gode tilbakemeldinger på seminaret som praktisk lagt opp med mange eksempler og nyttig i det praktiske liv.

Seminaret anbefaler for fysisk oppmøte, men det vil være anledning til å delta på web.

Totalentreprise (NS 8407/8417)

Totalentreprise bygger på de samme entrepriserettslige prinsipper som NS 8405 og NS 8406, men med en del vesentlige avvik. Dette seminaret tar for seg der hvor totalentreprise avviker fra de øvrige kontraktene. Seminaret tar sikte på at deltagerne skal få tilstrekkelig innsikt i totalentreprise til å kunne styre unna de vanligste feilene.

Et viktig element i totalentreprise er grensen for hva som inngår i kontraktsforpliktelsen og hva som er utenfor kontraktsforpliktelsen. For entreprenøren er det viktig å være klar over den valgfriheten han har når det gjelder tekniske løsninger, valg av løsninger m.v. så lenge funksjonsbeskrivelsen overholdes. Løsninger som i etterhånd pålegges kan gi grunnlag for krav om tillegg.

For oppdragsgiver er det viktig å beskrive de funksjonskrav som skal oppfylles og de kvaliteter/løsninger som forutsettes. Bruk av beskrivelser og referanseprosjekter.
Overtagelse er generelt et område hvor mye gjøres feil som få konsekvenser der det blir uenighet om sluttoppgjøret. Særlig gjøres det mye feil ved overtagelse/registreringsforretning ved underentreprise.

Mangler og ansvaret for skader er også et område hvor mange kan ha nytte av å kjenne kontrakten bedre.

Seminaret er lagt opp for å ta opp praktiske situasjoner som oppstår både for byggherre/oppdragsgiver og for og entreprenør/underentreprenør.

Seminaret anbefales for fysisk oppmøte, men det vil være anledning til å delta på web.