Målgruppen

Entrepriseoppdrag for forbruker

Målgruppen er entreprenører, byggmestere og håndverkere som har oppdrag for forforbruker. Borettslag og sameier er i utgangspunktet ikke forbrukere.
Tendensen er at forbrukere er godt kjent med sine rettigheter etter forbrukerlovgivningen. Entreprenøren må derfor bli flinkere på sin praksis og sine rutiner for å unngå unødvendige tap. Ved å fokusere på mer kunnskap om rettigheter og plikter vil entreprenøren eller håndverkeren unngå unødvendige diskusjoner og unødvendige økonomiske tap. Enkle og praktiske rutiner for både små og store håndverkeroppdrag vil gjøre hverdagen enklere og gi bedre økonomi.
Seminaret tar opp det som i praksis er relevant for håndverkeren i form av tilbud, endringer, fakturering, sluttoppgjør og reklamasjoner. Seminaret viser til praktiske maler som kan benyttes og forslag til rutiner.
Seminaret avsluttes med praktiske oppgaver med problemstillinger som de fleste vil være kjnet med i sin daglige virksomhet. Se mer på program for seminaret.

NS-kontrakter i praksis

Prosjektlederen i ethvert prosjekt har et stor ansvar i form av å forvalte den kontrakten som gjelder for prosjektet. Det er lett for prosjektlederen å fokusere på den praktiske gjennomføringen av prosjektet slik at de kontraktsmessige problemene som ikke er gjort riktig i gjennomføringen først kommer opp i sluttoppgjøret.

Seminaret er en praktisk gjennomgang av de forhold prosjektlederen, konsulenten, formannen eller andre med ansvar i prosjektet må ha kontroll på for å kunne gjennomføre prosjektet uten unødvendige kostander eller tap. Det legges særlig vekt på varslinger og frister som må overholdes, hvordan endringsmeldinger skal håndteres, fakturering, overtagelse, sluttfaktura og reklamasjoner.

Seminaret viser til en rekke hjelpedokumenter som kan medvirke til en kontraktsgjennomføring hvor man unngår økonomisk tap på grunn av formelle feil. Det vises til sjekklister til de ulike NS-kontrakter og andre hjelpedokumenter.

Det legges særlig vekt på NS 8405 (Utførelsesentreprise) og NS 8407 (totalentreprise) med tilhørende underentreprisekontrakter NS 8415 og NS 8417. For øvrig vil viktigheten av å benytte konsulentavtalene riktig (NS 8401 og NS 8402 m.fl.) være et tema som ofte ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet. Likeledes de «Spesielle kontraktsbestemmelser» som ofte benyttes overfor underentreprenører.

Det er gitt svært gode tilbakemeldinger på seminaret som praktisk lagt opp med mange eksempler og nyttig i det praktiske liv.

Totalentreprise (NS 8407/8417) og Samspillskontrakter

Samspillskontrakter er en ny kontraktstype som ikke bygger på en egen NS-standard. Det finnes derfor en rekke ulike varianter av hvordan denne kontraktsformen benyttes.

Den mest vanlige formen er at oppdragsgiver og entreprenør inngår et prosjekteringsarbeid basert på NS 8402 i fase 1 av prosjektet. Deretter går partene fase 2 inn i en standard NS 8407-kontrakt basert på den felles prosjekteringen som har foregått i fase 1. Fordelen og ulempene med denne varianten vil gjennomgås.

Den alternative samspillskontrakten er «insitaments-varianten» hvor det avtales en «målsum» basert på prosjekteringen i fase 1 hvor partene blir enige om en bonus- og malus-avtale basert på om prosjektet har blitt gjennomfør over eller den målsum som er avtalt. Denne varianten vil ha fordeler ved at partene i ennå større grad må samarbeide, men denne varianten er mer komplisert og krever mer administrative ressurser.

Ved samspillskontrakter vil konkurranseutlysing i fase 1 være utfordrende. Dette vil også være tema på seminaret.