NS 8407

Totalentreprise og samspillskontrakter (NS 8407 og NS 8417)

Totalentreprise er stadig mer aktuell både i henhold til en ordinær anbudsforespørsel, men også som en del av en samspillskontrakt. Seminaret omhandler derfor også bruk av samspillskontrakter.
Totalentreprise avviker fra beskrevet entreprise (NS 8405 m.fl.) ved at entreprenøren har det hele og fulle ansvaret for den funksjonsbeskrivelse oppdragsgiver har gitt. Uteglemte poster er da entreprenørens utfordring.

Oppdragsgiver har samtidig mistet retten til å bestemme materialvalg og tekniske løsninger som oppfyller funksjonsbeskrivelsen uten at det medfører berettigede krav om tillegg fra entreprenøren.

Samspillskontrakter har som formål å redusere de motstridende interesser som foreligger mellom oppdragsgiver og entreprenør. De skal samarbeide i prosjekteringsfasen om å finne de mest hensiktsmessige løsninger, for deretter enten å gå over til en totalentreprise (uegentlig samspillskontrakt) eller gjennomføring etter medgåtte tid/materialer med påslag ut fra en målsum (ekte samspillskontrakt).

Seminaret er en gjennomgang av NS 8407 og NS 8417 med sikte på formaliteter og rutiner med vekt på prosjektlederens praktiske utfordringer i et prosjekt. Videre en gjennomgang av fordeler og ulemper ved bruke av ulike typer samspillskontrakter.
Seminaret avholdes både fysisk og digitalt.