Program
Forbrukerentreprise

14.00 – 14.30 Generelt om avtaler. Tilbud og aksept

 • Det er ikke nødvendig med avtale om håndverkerens tilbud er akseptert
 • Håndverkeren er den profesjonelle og har alt ansvar for dokumentasjon
 

14.30 – 15.00 Grunnleggende om forbrukerentreprise

 • Borettslag og sameiet er ikke forbruker
 • De som ikke skal benytte tjenesten til seg og sin familie er «proff»
 • Når oppdragsgiver ikke er forbruker anbefales NS 8406
 • Håndverkerens plikt til å veilede og bistå forbrukeren
 

15.00 – 15.30 Kontrakter som kan benyttes

 • Ved ny bolig – Blyggblanketter 8425 – 8429 alt etter typer prosjekt
 • Ved arbeide på eksisterende bolig – Byggblankett 3401 eller 3402
 • Hvordan utforme tilbud hvor kontrakt ikke er nødvendig
 

15.30 – 15.45 Kaffepause

 

15.45 – 16.15 Fremdrift, avtale om dagmulkt, varsel om endringer/tillegg

 • Rutiner for varslinger om tillegg/endring
 • Kvaliteter og håndverkerens ansvar for å velge de beste løsninger
 • Bevis for at tillegg/endringer er varslet eller løsning er frarådt
 • Løpende fakturering
 

16.15 – 16.45 Garanti, fakturering, regningsarbeider

 • Ved ny bolig plikter utførende å stille garanti under utførelse 3 eller 5 %
 • Ved ny bolig skal utførende stille 5 % garanti i 5 år
 • Fakturering ny bolig/fritidseiendom
  • Når forbrukeren eier tomten; Kan fakturere 90 % av utført
  • Når utbygger eier tomten; Betaling ved overtagelse
  • Tilleggsarbeidet kan alltid faktureres 100 % når utført
 • Fakturering på eksisterende bolig/fritidsbolig:
  • 90 % av utført på faktureringstidspunktet
 

16.45 – 17.15 Betaling, stans, overtagelse og sluttfaktura

 • Håndverkeren har rett til å stanse dersom betaling ikke skjer som avtalt
  • Forutsettes at stansen håndteres korrekt
  • Stans er håndverkeren viktigste forhandlingskort
 • Håndverkeren har ansvaret for å dokumentere når han er ferdig
  • Ved ny bolig må det alltid foreligge en formell protokoll fra overtagelse
  • På visse vilkår kan det foretas en ferdigbefaring som stanser dagmulkten, men hvor forbrukeren ikke får tilgang til boligen før sluttfakturaer en betalt
 • Håndverkeren har ikke rett på betaling for hele oppdraget før han har utstedt en sluttfaktura
 

17.15 – 17.45 Innsigelser til sluttfaktura, reklamasjoner og motkrav

 • Forbrukeren kan reklamere på sluttfakturaen innen en måned
  • For seint mottatt innsigelse og motkrav kan avvises på formelt grunnlag
 • Dagmulkt og krav om erstatning
 • Ett-års befaring
 • Reklamasjoner
  • Må være reklamert senest innen 2 måneder fra de kunne vært reklamert
  • Må være reklamert ine 5 år fra overtagelse
  • Reklamasjoner KAN være foreldet tre år etter overtagelse
 

17.45- 18.00 Oppgaver med praktisk relevante problemstillinger