Program
NS 8407/NS 8417

08.00 – 08.45 Grunnleggende entreprise.

 • Tilbud og aksept
 • Mottilbud
 • Maler for å innhente eller gi tilbud
 • Standard betingelser
 • Fire sentrale begreper
 

08.45 – 09.15 Kontrakten. Oppstart. Fremdriftsplaner

 • Kontraktsrekkefølgen og beskrivelsen
  • Ansvaret for feil eller uklarheter i kontrakten
 • Fremdrifsplan – 4 uker fra kontraktssignatur
 • Oppstartmøte – hva må tas med for å unngå senere konflikter
 • Tiltransport
 • Overtagelse av byggherres prosjektering
 • Totalentreprenørens veilednings-/frarådningsplikt
 

09.15 – 10.00 Endringer og tillegg

 • Skjemaer for riktige varslinger
 • Rutiner for endringer og tillegg
 • Forsering
 • Regningsarbeider
 

10.00 – 10.15 Kaffepause

 

10.15 – 11.00 Fakturering, overtagelse/registrerings-forretning, sluttoppgjør

 • Fakturering av avdrag og fakturering av tillegg/indeks
 • Force majeure
 • Innkalling til overtagelse/registreringsforretning
  • Overtagelse og protokoll fra overtagelse
  • Dokumenter som må foreligge for overtagelse
 • Sluttoppstilling
  • Entreprenørens sluttoppstilling med sluttfaktura
  • Oppdragsgivers frist til innsigelse og eventuelle motkrav
 

11.00 – 11.45 Etter overtagelse, reklamasjon, garanti

 • Sluttoppgjørsmøter og sluttoppgjør
 • Entreprenørens frist til å iverksette rettslige skritt (8 måneder fra overtagelse)
 • Ett-års befaring
 • Reklamasjon og foreldelse
 • Entreprenørens erstatningsansvar ved feil eller skader
 

11.45 – 12.00 Avslutning

 • Noen oppgaver som ikke sjelden oppstår
 • Praktiske spørsmål