Program
Samspillskontrakter

22. november 2022

09:00 – 16:00
  • Generelt om totalentreprise og samspillskontrakter
  • Fase 1: Byggherre og Entreprenør samarbeider om prosjekteringen
  • Fase 2: Utførelsen skjer normalt på en av to måter:
    (1) Entreprenøren utfører entreprisen som en totalentreprise (NS 8407)
    (2) Entreprisen gjennomføres som en «Incitamentsavtale» med målsum
  • Fordel og ulemper ved å gjennomføre samspill ved en totalentreprise
  • Fordel og ulemper ved å gjennomføre samspill ved en incitamentsavtale
  • Utfordringer med å velge entreprenør for samspill for fase 1 ved offentlige anskaffelser

Endelig program vil bli utarbeidet senere.