Program

KONTRAKTSEMINARET ENTREPRISE

09. mars 2022

09:00 – 09:30
Innledning. Formål. Motto og program

 • NS-kontrakter; Manglende svar betyr “avtale inngått”
 • “Preklusjon”
 • «Konkludent adferd»
 • «Bevissikring» – rutiner i prosjektet
 • “Realitetsdrøftelse”

 

09:30– 10:15
Forbrukerentreprise

 • Bustadoppføringslova og
 • Håndverkertjenesteloven
 • Likheter og ulikheter
 • Grensen mellom disse
 • Grensen mot proffoppdrag
 • Plikten til å veilede/fraråde
 • Endringer og tillegg

 

10:15 – 10:30
Pause

 

10:30 – 11:30
Forbrukerentreprise (forts.)

 • Fremdriftsplaner, ferdigstillelsesdato og dagmulkt/ erstatning ved forsinkelse
 • Innkalling til overtagelse/del-overtagelse
 • Ferdigbefaring/overtagelse
 • Betaling som betingelse for overtagelse
 • Sluttoppgjør og innsigelse til sluttoppgjør
 • Reklamasjoner

 

11:30 – 12:15
Lunsj

 

12:15 – 12:30
Private og offentlige anbud

 

12:30 – 13:00
Hva er en NS-kontrakt

 • Konsulentavtaler Norsk Standard (NS)
 • NS 8401 (Prosjekterende)
 • NS 8402 (Konsulentavtale – tekniske konsulenter)
 • NS 8403 (Byggeleder)
 • NS 8404 (Ekstern kontroll)

 

13:00 – 14:00
Oversikt over utførelseskontraktene

 • NS 8405; Utførelse som beskrevet – ingen prosjektering
 • NS 8406; Mindre arbeider – entreprenørens favoritt
 • NS 8407; Totalentreprise – ansvar for resultatet også selv om hva det er beskrevet hva som leveres
 • Underentreprisekontrakter; NS 8415, NS 8416 og NS 8417

 

14:00 – 14:15
Pause

 

14:15 – 14:45
NS 8405 – Før oppstart

 • Oppstart av prosjektet – oppstartsmøte
 • Frister fra kontraktsdato
 • Fremdriftsplaner – ferdigstillelsesdato

 

14:45 – 15:00
Pause

 

15:00 – 16:00
Oppgaver forbrukerentreprise m.v.

10. mars 2022

09:00 – 09:15
Oppsummering fra forrige dag. Spørsmål

 

09:15 – 10:15
Varsel om avvik fra kontraksforutsetningene – (Skjema 1)

 

10:15 – 10:30
Pause

 

10:30 – 11:15
Endringer; Varsel om konsekvens (skjema 2) og «kontring» (Skjema 3)

 

11:15 – 11:30
Regningsarbeider og avslutning på prosjektet

 

11.30 – 12:15
Lunsj

 

12:15 – 13:15
Avslutning av prosjektet. Sluttoppgjør og reklamasjoner

 • Erstatningsansvar
 • Reklamasjonsperioden – 5 år
 • Ettårsbefaring
 • Frist til å ta ut stevning – 8 måneder fra overtagelse
 • Foreldelse

 

13:15 – 13:30
Pause

 

13:30 – 14.30
Totalentreprise (NS 8407 og NS 8417)

 • Prinsipalt “funksjon” og subsidiært “beskrivelse”
 • Forbehold i tilbudet – forbehold på levering og funksjon
 • Overtagelse av oppdragsgivers prosjektering
 • Totalentreprenørens “kontrollansvar”
 • Ansvaret for uventede grunnforhold
 • Reklamasjoner – “innen rimelig tid”

 

14:30 – 14:45
Pause

 

14:45 – 15.15
Underentreprise

 • Spesielle vanlige avvik fra standardene

 

15:15 – 16:00
Gjennomgang av praktiske oppgaver og ofte forekommende utfordringer.